Aktualności 


(15.04.2021) Poznaliśmy zwycięzców konkursu Huawei Startup Challenge


Aż 250 nowatorskich rozwiązań zostało zgłoszonych do konkursu Huawei Startup Challenge, spośród których wyłoniono zwycięzców. W pracach Kapituły konkursowej bierze udział Andrzej Sałasiński, Członek Zarządu w NCBR Investment Fund SA.

Celem konkursu Huawei Startup Challenge jest wspieranie młodych innowatorów działających w Polsce i regionie CEE, którzy tworzą rozwiązania na rzecz równego dostępu i wyrównywania szans, oparte na nowych technologiach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Startup Hub Poland oraz Huawei.

Kapituła ogłosiła wyniki konkursu:
I miejsce i nagrodę w wysokości 100 000 zł – Wheelstair
II miejsce oraz nagrodę w wysokości 50 000 zł - Associated Apps
III miejsce i 35 000 zł – ParrotOne.

Nadesłane projekty oceniali członkowie Kapituły konkursowej, w której znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych:
 • Dagmara Krzesińska, CEO Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji – Przewodnicząca Kapituły
 • Greg Albrecht, anioł biznesu, influencer
 • Michał Brański, inwestor, Członek Zarządu Wirtualna Polska Holding
 • Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska
 • Jędrzej Iwaszkiewicz, Partner Zarządzający The Heart
 • dr Jolanta Koszelew, Członek Zarządu Top 500 Innovators
 • Agnieszka Maciejowska, Założycielka Evenea
 • Agnieszka Pietrzak, Technology Cooperation Manager CEE Region, Huawei Warsaw Research Center
 • Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego
 • dr Maciej Ryś, Założyciel Smogathonu
 • Andrzej Sałasiński, Członek Zarządu w NCBR Investment Fund
 • dr inż. Przemysław Sękalski, Politechnika Łódzka
 • dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
 • Andrzej Szmalc, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, Kierownik Biura Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii, SGGW
 • Michał Żukowski, Partner Zarządzający Innteo
Do finałowego etapu dotarło 20 startupów: Associated Apps, Atmoshell, Augmandy – Vesper, BioCam Capsule Endoscopy, CodeAll, DeafRespect, Do IT Mommy, EcoBean, FairWater, HiProMine, Holo4Med, MakeGrowLab, NaviRation, ParrotOne PowerHID, Planet Heroes, Solhotair, StepApp, Waste Lab, WheelStair oraz WO:EX. To z tej grupy wyłoniono zwycięzców.

W ocenie Kapituły i organizatorów wspólnym mianownikiem najlepszych projektów jest dążenie do równego dostępu i działanie na rzecz inkluzji różnych grup społecznych. Zakwalifikowane zostały zgłoszenia z różnych nisz technologicznych i działające na rzecz wyrównywania szans w wielu obszarach. Jak informują organizatorzy, znaczącą grupę startupów stanowią firmy, których rozwiązania mogą pomagać osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom i rodzinom. Część startupów adresuje problem niewystarczającego dostępu do usług medycznych lub wręcz proponuje nowe rozwiązania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia. Inne rozwijają oprogramowanie służące lepszemu dotarciu do potrzebnych, acz często mało dostępnych usług, oraz aktywizacji grup wykluczonych z ważnych obszarów życia społecznego, np. edukacji. Grupę „challengerów” dopełniają startupy stawiające sobie za cel równy dostęp do czystego powietrza, wody, ekologicznej energii czy rolnictwa dla mieszkańców regionów najbardziej dotkniętych środowiskowo i klimatyczne – wynika z informacji publikowanych przez inicjatorów konkursu.

- W naszych analizach rynkowych istotną wagę przykładamy do środowiska polskich start-upów. Obserwujemy najnowsze trendy obszarowe, kierunki rozwoju, modele biznesowe, aby nasza formuła działalności inwestycyjnej jak najlepiej odpowiadała na zapotrzebowanie rynkowe. Już teraz zapraszamy innowacyjne firmy, poszukujące inwestorów, do składania do nas ofert – mówi Andrzej Sałasiński, członek Zarządu NCBR Investment Fund (NIF). – Cieszę się z udziału w pracach Kapituły konkursu Huawei Startup Challenge, który przynosi potwierdzenie ogromnego potencjału projektów i różnorodności innowacyjnych koncepcji, tworzonych przez sektor start-upów w Polsce. Gratuluję zwycięzcom i życzę wielu sukcesów rynkowych – podkreśla przedstawiciel NIF.

Zapraszamy do współpracy. Szczegóły: https://www.nifasi.pl/potencjalne-spółki-portfelowe


(22.02.2021)  Polskie startupy A.D. 2021 – perspektywy, wyzwania, ryzyka.

Na obecny rok patrzymy z perspektywy minionego trudnego w wielu wymiarach 2020 roku. To także perspektywa inwestorów, którzy analizują reakcje startupów – szczególnie w zakresie modelu biznesowego i strategii rozwoju - na obostrzenia oraz skutki pandemii w średnim oraz długim okresie.

Polskie startupy w 2020 roku, czyli zupełnie nowa sytuacja.

Dane analityczne są umiarkowanie optymistyczne i potwierdzają umiejętność szybkiego reagowania na zewnętrzne, także niesprzyjające okoliczności. W raporcie „Polskie Startupy 2020. COVID Edition Startup Poland, Warszawa 2020” wskazano, że „ponad jedna czwarta firm zmieniła model biznesowy, widząc nowe szanse w pandemii. (…). Jak piszą autorzy, „na 14% badanych przez nas startupów wpłynęła bardzo negatywnie, a na 25% – raczej negatywnie. Ten zróżnicowany wpływ pandemii na działalność startupów wynika przede wszystkim z ich produktów – w innej sytuacji są startupy oferujące przykładowo rozwiązania z obszaru telemedycyny, w innej startupy współpracujące z branżą turystyczną czy mające ofertę fizycznych produktów niepowiązanych z obszarem zdrowia” – podkreślają eksperci. Rok 2021, po lekcji roku 2020, może być dużo bardziej obiecujący, zwłaszcza, że startupy mają ambitne plany.

Przyszłość dzieje się dziś, czyli, w co inwestować?

Na podstawie naszych analiz i bieżących obserwacji można zakładać, że inwestorzy będą w większym stopniu przyglądać się startupom w sektorach innowacyjnych technologii cyfrowych, bezpieczeństwa, biotechnologii, medycyny czy też tzw. technologii zielonych. Wynika to m.in. z mniejszego wpływu obostrzeń na te sektory, przeniesienia istotnej części działalności do sfery cyfrowej, a także z widocznych procesów transformacji energetycznej i wzrostu świadomości ekologicznej oraz znaczenia zielonej energii. Z oczywistych powodów w czasach przyspieszonej rewolucji cyfrowej ogromne znaczenie – i potencjał inwestycyjny – zyskują wszelkie obszary szeroko rozumianej transformacji cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie: transmisji danych, rozwiązań chmurowych (cloud), sztucznej inteligencji (AI), obliczeń dużej wydajności (HPC), czy generalnie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Słowem, w rok 2021 wchodzimy z dużymi nadziejami na pozytywne trendy gospodarcze i kapitałowe, których beneficjentami będą także polskie ambitne i innowacyjne firmy. I co najważniejsze, otwiera się dla niech wiele nowych ścieżek pozyskania inwestycji.

Środki czekają, czyli jak skorzystać ze środków publicznych i szukać prywatnych?

Dynamicznie rozwijający się w Polsce ekosystem wsparcia innowacyjności współtworzą akceleratory lokalne i zagraniczne, platformy startowe PARP, Fundusze BRIdge Alfa (NCBR), Fundusze VC, Fundusze w ramach programów PFR Ventures i program Szybka Ścieżka w NCBR. Zapraszam również do NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF), który jako ko-inwestycyjny Fundusz venture capital staje się ważnym ogniwem ekosystemu inwestycyjnego w Polsce. Nasz Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), będących w fazie wzrostu lub ekspansji i komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Nasz budżet inwestycyjny to 700 mln zł, a wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 mln zł. Zakładamy, że wspólnie z Funduszami Partnerskimi będziemy mogli tę kwotę podwoić, czyli wspólnie dysponujemy kapitałem, który ma szansę wejść na rynek na poziomie 1 miliard 400 milionów złotych. 

Stawiamy na polskie B+R, czyli szerokie pole działania.

Nie mamy zdefiniowanych obszarów, w które chcemy inwestować. Oznacza to, że pole do inwestycji jest bardzo duże. Kluczowe dla nas jest, aby przedsięwzięcia charakteryzowały się polskim pierwiastkiem oraz miały element badań i rozwoju, a także duży potencjał rozwojowy. Koncentrujemy się na start-upach, ale nie w początkowej fazie, tylko w fazie ich wzrostu i ekspansji. Mówimy zatem o kolejnych rundach inwestycyjnych na dalszy rozwój. W napływających do nas projektach obserwujemy bardzo duży rozstrzał tematyczny i zachęcamy podmioty z wielu obszarów do przesyłania swoich propozycji inwestycyjnych (www.nifasi.pl). Wspólnie z naszymi funduszami partnerskimi będziemy je dokładnie analizować. Szczególnie gorąco zapraszamy do współpracy firmy, które są już w fazie rozmów z funduszami na rynku i potrzebują dodatkowych środków do uzupełnienia i realizacji projektu.

Gdzie są słabości na rynku, czyli tylko słowo o ryzykach.

Nie możemy oczywiście zapominać o identyfikowanych barierach i realnych ryzykach. Należy bowiem stwierdzić, że w Polsce mamy stosunkowo mało przedsiębiorstw wyróżniających się bardzo dużym potencjałem rozwojowym, mogących konkurować na rynku globalnym. Wiele z nich jest w procesie poszukiwania środków na dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów w kolejnych rundach inwestycyjnych. Natomiast z nowymi projektami nie jest tak prosto i to jest pole do zaadresowania na wielu poziomach. Ponadto, na rynku inwestycyjnym jest obecnie sporo pieniędzy publicznych, natomiast bardzo ważne jest zainteresowanie inwestycjami VC również kapitału prywatnego, czyli działanie bez tzw. pomocy publicznej. Jak wynika z danych, ponad 60% inwestycji rynku Venture Capital (VC) za miniony rok, to inwestycje, w których były pieniądze publiczne i to pomimo, że jest to bardzo agresywny oraz wysoce skomercjalizowany rynek. Budowanie rynku VC w Polsce cały czas trwa i obecnie wchodzi on w fazę szybkiego wzrostu. Wartość samego rynku VC w 2019 wyniosła ponad miliard złotych, a w 2020 ponad 2 miliardy złotych.


Zapraszamy do współpracy, aby rok 2021 był jeszcze lepszy!
Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF)


(26.01.2021) Spotkanie z modelem funduszy koinwestycyjnych tematem spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie PSIK.

Poznanie szkockich doświadczeń w prowadzeniu programów koinwestycyjnych oraz omówienie modelu ich działania to najważniejsze cele spotkania z funduszami Scottish Investment Bank, zorganizowanego 26 stycznia br. przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

W spotkaniu z Michelle Kinnaird, the Head of Investment Management w Scottish Investment Bank uczestniczył Andrzej Sałasiński, członek Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) wraz z innymi przedstawicielami funduszu, odpowiedzialnymi za rozwój współpracy z rynkiem kapitałowym i funduszami partnerskimi. Michelle Kinnaird zarządza dwoma programami koinwestycyjnymi Scottish Investment Bank: Scottish-European Growth Co-Investment Programme (2017) oraz Scottish Co-Investment Fund (2003). Scottish Co-Investment Fund (SCF) posłużył jako jeden z przykładów dla NCBR Investment Fund ASI S.A. do stworzenia własnego programu koinwestycyjnego.

- Obecnie prowadzimy intensywne przygotowania do podpisania pierwszych umów z funduszami, które pozwolą na realizację naszych zamierzeń inwestycyjnych. Szukamy optymalnych rozwiązań i sprawdzonych modeli. Doświadczenia szkockie już na etapie projektowania NIF były dla nas bardzo cenne - podkreśla prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. Krzysztof Szubert.

W trakcie spotkania Michelle Kinnaird przedstawiła założenia, działalność i doświadczenia z zarządzania funduszem z perspektywy inwestycyjnej instytucji publicznej. Opisała proces koinwestycyjny funduszy Scottish Investment Bank oraz przestawiała wartość i liczbę zrealizowanych koinwestycji od 2003 roku. Fundusze Scottish Investment Bank współpracują z family offices, aniołami biznesu, grupami aniołów biznesu, korporacjami oraz sektorem nauki i uczelni wyższych. Jak zapewnia Michelle Kinnaird, na każdym etapie rozwoju wspieranych spółek Scottish Investment Bank może zaproponować rozwiązania merytoryczne i inwestycyjne. Głównym celem działania Funduszy jest wsparcie gospodarki Szkocji, a w związku z tym spółki portfelowe muszą cechować się w tym kraju m.in. „strong presence”. O szczegółach działalności poszczególnych funduszy opowiedziała Sarah Hume z działu inwestycji Scottish Investment Bank. Przedstawiła proces aplikacji, tzw. scorecard aplikujących, proces due diligence oraz zasady ewaluacji działalności koinwestorów i zarządzania portfelem inwestycji.

Podczas spotkania Andrzej Sałasiński, członek zarządu ds. inwestycyjnych w NCBR Investment Fund ASI S.A., przedstawił model działania funduszu NIF.

- W procesie tworzenia NIF prowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje z wieloma podmiotami w Polsce i zagranicą. Dzisiejsze spotkanie to znakomita okazja, dla nas i dla polskiego rynku, do bliższego poznania funkcjonowania funduszy koinwestycyjnych na przykładzie Scottish Co-Investment Fund i Scottish Venture Fund. Chcemy sprawdzone na świecie rozwiązania uwzględniać w naszym modelu inwestycyjnym. Dziękuję Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych za organizację tego spotkania - podkreślił wiceprezes zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. Andrzej Sałasiński.


(15.01.2021) Szanowni Państwo, zachęcamy do składania ofert na usługi prawne zgodne z Zapytaniem Ofertowym, które znajduję się poniżej. Wypełnione Formularze Ofertowe należy dostarczyć na adres email: biuro@nifasi.pl do dnia 31 stycznia 2021 do godziny 18.00. Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym należy kierować na podany powyżej adres email - https://serwer1911545.home.pl/public_nif/ETAP_II_BIS.pdf


(10.11.2020) NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów. Przedsiębiorcy uzyskają wsparcie eksperckie oraz finansowanie wprowadzenia na rynek produktów i usług. Porozumienie dotyczy przede wszystkim inicjatyw realizowanych przez małe i średnie firmy.

- W dzisiejszych czasach rozwój krajowego rynku inwestycyjnego typu private equity, w szczególności venture capital, poprzez wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w fazie badawczo-rozwojowej oraz w fazie komercjalizacji, jest kluczowe dla budowy nowoczesnej gospodarki. Współpraca z ARP, instytucją posiadającą wieloletnie doświadczenie i unikalne na polskim rynku kompetencje oraz instrumenty wsparcia, w zakresie wymiany informacji o projektach i przedsiębiorstwach posiadających potencjał inwestycyjny, stanowi ogromną wartość dodaną zarówno dla NIF, jak i dla naszych Funduszy Partnerskich. Jestem przekonany, że zawiązana współpraca przyniesie wymierne korzyści polskim przedsiębiorcom, szczególnie firmom segmentu MŚP będącym w fazie wzrostu lub ekspansji, potrzebującym dodatkowego kapitału inwestycyjnego do dalszego rozwoju szeroko rozumianych innowacyjnych rozwiązań i produktów – podsumował Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI S.A.


Pełna informacja prasowa: https://serwer1911545.home.pl/public_nif/Informacja_prasowa_ARP_NIF_20201110.pdf(03/04.11.2020) NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) oraz Polska Agencja Handlu i Inwestycji S.A. (PAIiH) zawarły Porozumienie o Współpracy. W ramach podpisanego Porozumienia strony zadeklarowały długoterminową i ścisłą współpracę w zakresie wzajemnego promowania swojej działalności celem pełnej synergii oraz jak najefektywniejszego wykorzystania potencjału stron w zakresie wspierania inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

- W Polsce dokonuje się kolejna, niezwykle dynamiczna, faza rewolucji technologicznej i cyfrowej, otwierająca szereg możliwości inwestycyjnych w sektorze badawczo-rozwojowym. Celem współpracy jest między innymi prezentowanie międzynarodowym partnerom i zagranicznym inwestorom naszych możliwości oraz przewag technologicznych. W trudnych czasach globalnego wyzwania pandemicznego chcemy działać w pełnej synergii z rynkiem i odważnie rozwijać współpracę na rynku kapitałowym. To również nasza odpowiedź na obecną sytuację – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

Więcej o NIF: http://nifasi.pl/
Więcej o PAIiH: https://www.paih.gov.pl/pl


(20.09.2020) Realizując obowiązek wynikający z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) poniżej zostają zamieszczone wezwania do złożenia akcji w celu ich dematerializacji. 

1) (29.09.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie1.pdf

2) (13.10.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie2.pdf

3) (27.10.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie3.pdf

4) (10.11.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie4.pdf 

5) (24.11.2020) https://serwer1911545.home.pl/public_nif/wezwanie5.pdf


(01.09.2020) Szanowni Państwo, zachęcamy do składania ofert na usługi prawne zgodne z Zapytaniem Ofertowym, które znajduję się poniżej. Wypełnione Formularze Ofertowe należy dostarczyć na adres email: biuro@nifasi.pl do dnia 30 września do godziny 18.00Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym należy kierować na podany powyżej adres email - https://serwer1911545.home.pl/public_nif/ETAP_II.pdf


(18.08.2020) Ogłoszenie o Naborze Funduszy Partnerskich.

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Wspólna 70, Warszawa („NIF”)

informuje o:
rozpoczęciu ciągłego i otwartego naboru Funduszy Partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych), z którymi NIF będzie wspólnie ko-inwestował w Spółki Portfelowe przy zachowaniu równości warunków pari passu.

Informacja o naborze Funduszy Partnerskich

NIF realizuje strategię funduszu private equity, typu Venture Capital. NIF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma Funduszami Partnerskimi przy zachowaniu równości warunków (pari passu). Funduszem Partnerskim NIF może zostać fundusz VC lub PE lub średni albo duży przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzący działalność inwestycyjną na rynku venture capital (niezależnie od formy prawnej w jakiej jest prowadzony, z wyłączeniem spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej), zawiązany i działający zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jego siedziby. Wybór Funduszy Partnerskich zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej NIF z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa wybranych Funduszy Partnerskich. NIF zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wstrzymania naboru, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wielkość środków na inwestycje

NIF zamierza przeznaczyć, w latach 2020-2026, łącznie 700 mln złotych na ko-inwestycje z Funduszami Partnerskimi (tj. około 100 mln złotych rocznie). Zakładane zaangażowanie w Spółkę Portfelową wyniesie od ok. 3 mln zł do ok. 64 mln zł łącznie, które będą dokonywane przez każdą ze stron ko-inwestycji, w ramach jednej lub kilku rund finansowania, przy czym co najmniej 50% inwestycji będzie pochodzić od jednego lub wielu ko-inwestorów, a jednocześnie co najmniej 30% wartości łącznej inwestycji w danej rundzie będzie pochodziło ze środków inwestorów prywatnych. Głównym celem inwestycyjnym NIF jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości posiadanych lokat.

Sposób składania aplikacji przez potencjalne Fundusze Partnerskie

Aplikacje można składać od dnia 18 sierpnia 2020 roku w naborze ciągłym. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami powinien zostać przygotowany w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w języku angielskim mogą być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pendrive) i dostarczyć na adres korespondencyjny NIF osobiście lub pocztą.

Wszelkie pytania dotyczące naboru oraz udostępnionych dokumentów należy kierować na adres mailowy: nabor@nifasi.pl

Załączniki (pliki do pobrania):

 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/1-Proces_i_Zasady_Naboru_Funduszy_Partnerskich.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/2-Formularz_Aplikacyjny_dla_Kandydatow_na_Fundusze_Partnerskie.docx
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/3-Kluczowe_Warunki_Wspolpracy_Naboru_i_Wyboru_Funduszy_Partnerskich-Term_Sheet.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/4-Proces_i_Zasady_Koinwestycji_z_Funduszem_Partnerskim.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/5-Podsumowanie_Polityki_i_Strategii_Inwestycyjnej.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/6-KLAUZULA_art.13_RODO_zbieranie_danych_osobowych_bezposrednio_od_osoby.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/7-KLAUZULA_art.14_RODO_zbieranie_danych_osobowych_niebezposrednio_od_osoby.pdf
 • https://serwer1911545.home.pl/public_nif/8-Pytania_i_odpowiedzi_zwiazane_z_procesem_naboru_i_wyboru_Funduszy_Partnerskich.pdf

 • Proces Wyboru Funduszu Partnerskiego:


  (08.06.2020) INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr zgłoszenia 002/ZPNIF/2020) na usługi społeczne (zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) dla NCBR Investment Fund ASI S.A. - zakup eksperckich usług prawnych - https://serwer1911545.home.pl/public_nif/Informacja_o_wyborze_oferty.pdf


  (1-4.06.2020) Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rozpoznania rynku (szacowania wartości zamówienia). Niniejsze rozpoznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: „ustawa P.z.p.”) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rozpoznanie składane jest w celu oszacowania wartości zamówienia, w kontekście uruchomienia postępowania we właściwym trybie ustawy P.z.p., którego przedmiotem będzie: „Świadczenia usług obsługi prawnej związanej z procesem inwestycyjno-transakcyjnym spółki NCBR INVESTMENT FUND ASI S.A. – inwestycje w Spółki Portfelowe”.  Zaznaczamy, że:
  • proces weryfikacji raportu due diligence będzie miał miejsce przy każdej inwestycji; 
  • nie będzie konieczności przygotowywania Shareholders Agreement (część zapisów będzie zawierała dwustronna umowa o współpracy zawierana z Funduszami Partnerskimi na wcześniejszym etapie, a część zapisów (trójstronna) umowa ko-inwestycyjna).
  Informujemy, że finalna kwota podana w formularzu dla zaktualizowanych punktów I.1.2) - I.1.4) powinna być obliczona za dwa procesy tj. w ten sposób, że jeśli np. wyceniają Państwo proces negocjacyjny dla jednej spółki na 1 zł to cena podana w formularz powinna wynosić 2 zł (tj. finalna cena za dwa procesy). Dla punktu I.1.1) kwota powinna być podana za jeden proces (proces będzie jednorazowy; niezwiązany z liczbą inwestycji prowadzonych przez NIF). Prosimy o dostarczenie załączonego formularza ofertowego do dnia 8 czerwca 2020 roku (do końca dnia) na adres mailowy: biuro@nifasi.pl W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy - biuro@nifasi.pl

  Pliki do pobrania:

  (25.05.2020) Podsumowanie ofert (w zakresie ceny) złożonych przez wykonawców do dnia 25 maja 2020 r., do godziny 12.00, w związku z zamówieniem na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym przez NCBR Investment Fund ASI S.A (numer zgłoszenia: 002/ZPNIF/2020) - https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/772615/podsumowanie-otwarcia-ofert-2-pdf.html

  (19.04.2020) Informacja o planowanym naborze na Fundusze Partnerskie. 

  NCBR Investment Fund ASI S.A. („NCBR IF”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, informuje o planowanym uruchomieniu ciągłego i otwartego naboru wysokiej jakości funduszy partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych).  

  NCBR IF realizuje strategię funduszu private equity, typu venture capital. NCBR IF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym w spółki portfelowe wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma funduszami partnerskimi. Kluczowym elementem działalności funduszy ko-inwestycyjnych jest proces selekcji i zatwierdzania ko-inwestorów, tj. funduszy partnerskich. Proces oceny funduszy partnerskich będzie uwzględniał w szczególności, ale nie wyłącznie, weryfikację stabilności i wykonalności finansowej ko-inwestora, doświadczenie personelu i samego funduszu partnerskiego, oferowane warunki współpracy w przedmiocie ko-inwestycji w spółki portfelowe. NCBR IF będzie specjalizował się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny NCBR IF to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł. Funduszem partnerskim NCBR IF może zostać fundusz venture capital (VC) lub spółka prowadząca działalność inwestycyjną typu corporate venture capital (CVC). NCBR IF prowadzi wstępne rozmowy z funduszami obecnymi na polskim rynku w celu przedstawienia podstawowych założeń współpracy. Zainteresowane fundusze prosimy o kontakt oraz systematyczne śledzenie informacji publikowanych na naszej stronie internetowej.